හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
   


  කාලයේ සාපේක්ෂතාවය පිලිබදව ශුද්ධ වූ අල්-කුරාණයෙන්

  කාලයේ සාපේක්ෂතාවය පිලිබදව ශුද්ධ වූ අල්-කුරාණයෙන්


  මේ වන විට කාලය සාපේක්ෂ බව විද්‍යාත්මක කරුණු මගින් ඔප්පු කර ඇත .මෙය අනාවරණය වුයේ 20 වන ශත වර්ෂයේ මුල් භාගය අතරතුර අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතා වාදය මගින්ය .ඒ වනතුරු කාලය සාපේක්ෂ බව කිසිවෙකු දැන සිටියේ නැත .කෙසේ වෙතත් කීර්තිමත් විද්යාඥ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් කාලය සාපේක්ෂ බව ඔහුගේ සාපේක්ෂතා වාදය මගින් ඔප්පු කළේය. කාලය රදා පවතින්නේ ස්කන්ධය සහ ප්‍රවේගය මත බව ඔහු ඔප්පු කළේය.

   

   කාලයහි සාපේක්ෂ බව ශුද්ධ වූ කුරානයහි පහත වාක්‍ය මගින් පැහැදිලි කරයි.


  නියත වශයෙන්ම ඔබ ගණනය කරන ඔබ ගණනය කරන අවරුදු දහසක් ඔබගේ දෙවියන්ගේ සන්විධානයෙහි එය එක් දිනයකට සම වේ .
  (ශු.කු 22:47)


  අහසේ සිට භුමිය දක්වා ඇති සෑම කාරනවක්ම ඔහුම පිළිවෙලකට කරන්නේය .(සෑම දැයකටම අවසානයද ) ඔබ අදහස් කරන (ඔබගේ )ගණනයට අනුව වසර දහසකට සම වන එක් දිනකදී ඔහු වෙතම යනු ඇත.
  (ශු.කු 32:5)


  වසර පන්දහසක් සමාන එක් දිනකදී මලායිකවරුන්ද , (ජිබ්රිල් වන පාරිශුද්ධ වූ) ආත්මයද ඔහු වෙත නැග ගන්නාහ.
  (ශු.කු 70:4 )


  මෙම ශුද්ධ වූ අල්-කුරානයේ දිව්‍යමය වාක්‍ය මගින් පැහැදිලි වන්නේ කාලයේ සාපේක්ෂතාවය පිලිබදව ශුද්ධ වූ කුර්ආනයහි සදහන් වන බවයි. එසේ නම් කාලයේ සාපේක්ෂතාවය විද්‍යාත්මකව සොයාගැනීමට වසර 1300 කට පමණ පෙර ශුද්ධ වූ කුර්ආනයහි කෙසේ සදහන් වුයේද ?මෙවැනි පැහැදිලි සත්‍ය වූ සාක්ෂි මගින් පැහැදිලි වන්නේ ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පහල කල සත්‍ය මැවුම් කරුවෙකු සිටින බව නොවේද …

   

  උපුටා ගැනීම : අල් කුර්ආන් වෙබ් අඩවිය