හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
  ධර්මග්‍රන්ථයට දියයුතු ධර්මතාවයන්
  ...අපි කවරකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය ප්‍රදානය කළෙමුද? ඔවුන් එය අවංකව කියවති. එය විශ්වාස කරන්නෝද ඔවුන්ය. කවුරුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද, පරාජිතයන් වන්නේ ඔවුන්ය. 2:121
  අමතර
  ...මේක මහා පුදුමාකාර ලෝකයක්
  ...මේ පුදුමාකාර ලෝකයේ පුදුමකාර සිදුවීම් අතර අරුම පුදුම සිදුවීම්ද අඩුවක් නොමැත
  අමතර
  විද්‍යාව යනු කුමක්ද
  ...සයන්රී යන ලතින් වචනයෙන් සයන්ස් යන වචනය බිහිවිය
  අමතර
  ඉවසීම – ඉස්ලාම් කියාදෙන ආදර්ශ
  ...“ඉවසීම යන්න දීප්තිමත් ආලෝකයක් බඳුවේ.”
  අමතර
  කාලයේ සාපේක්ෂතාවය පිලිබදව ශුද්ධ වූ අල්-කුරාණයෙන්
  ...නියත වශයෙන්ම ඔබ ගණනය කරන ඔබ ගණනය කරන අවරුදු දහසක් ඔබගේ දෙවියන්ගේ සන්විධානයෙහි එය එක් දිනයකට සම වේ .
  අමතර
  ....ඉස්ලාමයේ ආශ්චර්යමත් වර්ධනය
  ...මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙකුට මග පෙන්වන ස්ථාවරත්වයේ කුළුණකි ඉස්ලාම් ….”
  අමතර