හොඳ හා නරක එක්බඳු නො වේ. ඔබ හොඳ දැයින් (නපුර) නවත්වන්න. එමඟින් ඔහු හා ඔබ අතර පැවැතුණු එදිරිවාදිකම ඉවත් වී ඔහු මිතුරකු වේ. මෙය (මේ සෙත) ඉවසිලිවන්තයින් විනා අන්‍යයෝ අත් කර නො ගනිති. තව ද, මනා වාසනාවන්තයෙකු මිස අන්‍යයෝ එය අත් කර නොගනිති. සාතාන්ගේ නපුරු යෝජනාවකින් ඔබව පෙලඹ වී නම්, ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.... (අල්-කුර්ආනය 41:34-36)     අල් කුර්ආනයේ සහ දේව දුත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ ඉගැන්වීම් ඇතුලත් ඔබේ නව නිර්මාණයන් එළි දැක්වීමට (safras.m@ahsaic.org) වෙත එවන්න    
 • මේ දක්වා නරඹා ඇත
  Top Widgets For Websites
   
  Flag Counter
   
   
  ධර්මග්‍රන්ථයට දියයුතු ධර්මතාවයන්
  අපි කවරකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය ප්‍රදානය කළෙමුද? ඔවුන් එය අවංකව කියවති. එය විශ්වාස කරන්නෝද ඔවුන්ය. කවුරුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද, පරාජිතයන් වන්නේ ඔවුන්ය. 2:121
  අමතර    
   
  අඳුරෙන් එලියට
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  ඉස්ලාම් දහමට මගක්
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට
  ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්
  ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට